Dopravné ZDARMA od nákupu nad 1000,-

Co je to agrolesnictví a jaký je jeho význam při pěstování kakaa?

Agrolesnictví má již velmi dlouhou tradici v oblasti Střední a Jižní Ameriky a v posledních letech se těší čím dál tím větší popularitě i v Evropě, Africe a některých asijských státech. [2]Jedna z definic Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů popisuje agrolesnictví jako „dynamický, ekologicky založený systém řízení přírodních zdrojů, který prostřednictvím integrace stromů na farmách a v zemědělské krajině diverzifikuje a udržuje produkci za účelem zvýšení sociálních, ekonomických a environmentálních výhod pro uživatele půdy na všech úrovních“. [3]

Jinými slovy, na rozdíl od monokulturních farem jsou v případě agrolesnictví plodiny pěstovány spolu s dalšími druhy rostlin, díky čemuž je zajištěna biologická rozmanitost krajiny a vhodné podmínky pro úspěšný a udržitelný způsob zemědělství. 


blog1-1

 

V jakém prostředí se kakaovníkům nejlépe daří?

Pokud jde o samotné kakaovníky, jejich přirozeným podrostem jsou vlhké nížinné deštné pralesy v povodí Amazonky, což také vysvětluje jejich potřebu stínu alespoň v mladém stádiu růstu. [4] Kakaové farmy založené na agrolesnictví používají jako stínidla nejrůznější palmy a ovocné stromy (v případě kakaových plantáží jde často o banánovníky), které snižují přístup světla k rostlině i rychlost větru, čímž regulují okolní teplotu a zvyšují relativní vlhkost ovzduší.

Spolu s dalšími druhy keřů a bylin tak zajišťují vhodné mikroklimatické podmínky pro pěstování kakaa. [5] Protože trvá několik let, než začnou kakaovníky plodit ovoce, jsou tyto „podpůrné“ rostliny pro mnoho drobných zemědělců také důležitým dočasným zdrojem příjmů. [4]

 blog1-2

 

Agrolesnictví jako udržitelná forma zemědělství

Existuje již velké množství studií, které popisují výhody agrolesnictví jakožto dlouhodobě udržitelné formy zemědělství. Tím, že tento způsob hospodaření umožňuje existenci vyššího počtu rostlinných druhů v dané oblasti, zajišťuje také domov pro mnoho rozmanitých druhů živočichů, a udržuje tak rovnováhu místního ekosystému. [6]

Dále zabraňuje erozi půdy, chrání místní vodní plochy a zajišťuje fixaci dusíku v půdě, a tím i její výživnost a vyšší odolnost kakaovníků vůči škůdcům, chorobám, plevelu i rozmarům počasí. Kromě environmentálních benefitů má však agrolesnictví výhody i sociální a ekonomické. Poskytuje zemědělcům diverzifikovaný zdroj příjmů, snižuje provozní náklady farmy, zvyšuje místní zaměstnanost, zlepšuje zdravotní a sociální péči a podporuje vzdělání v dané komunitě. [2]

 blog1-3

 

Pěstování kakaa jako jedna z příčin odlesňování

Jednou z důležitých charakteristik dnešní doby je rychlý růst celosvětové populace, z nějž přirozeně vyplývá i zvýšený tlak na produkci potravin. Jedním z produktů, které jsou na globálním trhu čím dál tím více žádané, je mimo jiné i čokoláda, respektive kakaové boby. Ty jsou kromě potravinářství hojně využívány i ve farmaceutickém, nutraceutickém a kosmetickém průmyslu. [1]

Tlak na rychlé dosažení vyšších výnosů má však bohužel velmi negativní dopad na naše životní prostředí, a právě konvenční pěstování kakaa je dnes dokonce považováno za jednu z hlavních příčin odlesňování v oblastech západní Afriky a Jižní Ameriky. [2]

 

Problematika monokulturních kakaových plantáží

V dnešní době je velkým problémem mnoha rozvojových zemí fakt, že místní pěstitelé kakaa používají zastaralé zemědělské systémy a za účelem rychlé a efektivní produkce budují monokulturní kakaové farmy. Ty sice zemědělcům zajišťují krátkodobě vyšší výnosy, rozhodně však nejde o dlouhodobě udržitelný způsob hospodaření. Kakaové monokultury spotřebovávají velké množství vody i hnojiv a mají neblahý vliv na okolní krajinu. Způsobují nejen odlesňování, ale i degradaci půdy, ztrátu její úrodnosti, snížení místní biologické rozmanitosti a další zásadní environmentální problémy. [2]

 

To vše má v konečném důsledku negativní dopad i na samotné rostliny kakaovníku, které jsou tak zranitelnější vůči změně klimatu a náchylnější k nejrůznějším chorobám a napadení škůdci. Výsledkem je pak samozřejmě snížená produktivita farem, nižší příjmy zemědělců, vypalování dalších zalesněných ploch a zhoršující se stav naší planety. [2] Je to v podstatě takový začarovaný kruh… Naštěstí však existují cesty, jak z něj vystoupit ven, a jednou z nich je právě agrolesnictví!

 DSC_3587

 

Agrolesnictví nám dává smysl

Agrolesnictví je jedním z možných řešení globálních problémů, kterým v dnešní době v souvislosti s produkcí potravin jako lidstvo čelíme. My v čokoládovně HERŮFEK si tuto skutečnost plně uvědomujeme, a pro výrobu našich čokolád proto vybíráme pouze kakaové boby pocházející z farem, které fungují odpovědně a s ohledem na životní prostředí. Chceme tak jít příkladem a podpořit ostatní výrobce čokolády, aby to dělali stejně. Těší nás, že je v poslední době čím dál tím více spotřebitelů, kteří se při nákupu kakaových produktů zajímají o původ surovin a příběh, který za konkrétní tabulkou čokolády stojí. Věříme, že tak všichni společně přispíváme k tomu, aby se vývoj naší planety do budoucna ubíral tím správným směrem! :-)

 

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] Global Cocoa Market (2021 to 2027) - by Product Type, Process, Nature, Quality, Application and Region - ResearchAndMarkets.com. Businesswire [online]. Dublin: ResearchAndMarkets.com, 2021 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.businesswire.com/news/home/20210614005387/en/Global-Cocoa-Market-2021-to-2027---by-Product-Type-Process-Nature-Quality-Application-and-Region---ResearchAndMarkets.com 

 

[2] What Is Cacao Agroforestry? Cacao [online]. Cacao magazine, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://readcacao.com/chocolate-and-sustainability/what-is-cacao-agroforestry/  

 

[3] About agroforestry. Food and Agriculture Organization of the United Nations [online]. 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://www.fao.org/forestry/agroforestry/80338/en/ 

 

[4] BOS, Merijn a Simone SPORN. Biodiversity conservation in cacao agroforestry systems [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://edepot.wur.nl/250675 

 

[5] Armengot L, Ferrari L, Milz J, Velásquez F, Hohmann P, Schneider M (2020) Cacao agroforestry systems do not increase pest and disease incidence compared with monocultures under good cultural management practices. Crop Prot 130:105047 [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S026121941930393X?token=A4BD7B30FB5C7C6DAAFD14BC96D805040CF044B4DB98734E100284F80975F481DE199D9F22941AC648C0264E723919C4&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210618060613 

 

[6] How Cocoa Agroforestry Systems Can Help Farmers in West Africa. World Cocoa Foundation [online]. 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.worldcocoafoundation.org/blog/how-cocoa-agroforestry-systems-can-help-farmers-in-west-africa/ 

Zpět do obchodu