Dopravné ZDARMA od nákupu nad 1000,-

BLOG

Čokoláda a transparentnost: Poznejte původ našeho kakaa!

Příběh každé tabulky čokolády začíná v jedné ze zemí tzv. „kakaového pásu, který se rozpíná v okolí rovníku do 20° severní a jižní zeměpisné šířky. Jde o tropickou oblast, v níž, jak už název napovídá, se nejlépe daří rostlinám kakaovníku. [1]

Belize, Dominikánská republika, Guatemala, Madagaskar, Peru, Tanzanie, Uganda – to jsou země, v nichž žijí naši farmáři. Od nich pečlivě vybíráme ty nejkvalitnější kakaové boby, ze kterých vyrábíme naše poctivé bean to bar „od bobu po tabulku čokolády. Práce každého jednotlivého zemědělce si nesmírně vážíme, a proto se neustále snažíme posilovat vzájemné vztahy tak, abychom zajistili dlouhodobé a spokojené fungování naší spolupráce.

 

blog_7_1

 

Základem našeho podnikání je transparentnost

Z historického hlediska bylo pro spotřebitele velmi obtížné získat přehled o dodavatelském řetězci kakaa. Jako výrobci bean to bar čokolády (anglicky též small batch „malá várka, craft „řemeslný, artisan „řemeslný“ či micro-batch „mikro-várka chocolate) jsme však součástí tohoto mladého rostoucího odvětví, které má za cíl podnikat plně transparentně a udržitelným způsobem, čímž se zásadně odlišujeme od velkých průmyslových společností. [2] Již od samotného počátku našeho podnikání jsme věděli, že chceme otevřeně sdílet vše o farmářích a původu surovin, které používáme při výrobě naší čokolády. 

 

Co jsou to roční reporty transparentnosti

Mnozí výrobci řemeslné čokolády každoročně vydávají tzv. reporty transparentnosti, které jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem dozvědět se vše o cestě kakaového bobu z farmy až do samotné čokoládovny. Tato zpráva obsahuje podrobné informace o tom, odkud kakao pochází, kolik peněz za něj jeho pěstitelé dostali, za jakých konkrétních podmínek byly boby pěstovány, fermentovány a sušeny či jakým způsobem byly dopraveny k výrobci čokolády. Všichni, od farmáře až po samotného spotřebitele, jsou nedílnou součástí dodavatelského řetězce kakaa, a právě reporty transparentnosti slouží jako důležitý kanál zajišťující tok informací mezi nimi.

 

Posklizňové zpracování bobů zajišťují družstva

Každý drobný zemědělec většinou patří pod větší družstvo, které může sdružovat až desítky jednotlivých subjektů. Ihned poté, co farmář kakaové boby sklidí, je tato družstva skupují a následně centrálně fermentují, suší a třídí, čímž také zajišťují jejich stabilní kvalitu. Malopěstitelům tato spolupráce přináší mnoho výhod, a to zejména snažší propojení s kupci i jednodušší distribuci a přepravu kakaa.

Celý dodavatelský řetězec přitom funguje v režimu ekologického zemědělství a původ bobů je vždy jasně dohledatelný. Významným benefitem tohoto systému rovněž je, že družstva poskytují farmářům vzdělání, které je automaticky vede k dlouhodobě udržitelnému hospodaření a zároveň jim napomáhá i k vyšším výnosům a ziskům.

 

blog_7_2

 

Jak řemeslné čokoládovny nakupují kakao

Při nákupu kakaových bobů může řemeslná čokoládovna postupovat dvěma základními způsoby – buď je získává přímo od družstva, a nebo si zajistí importéra. Druhá možnost je všeobecně častější a pro čokoládovnu mnohem jednodušší, jelikož se výrobce nemusí starat o náročnou logistiku.

Pokud je však do tohoto procesu zahrnuto příliš mnoho prostředníků, je původ bobů hůře dohledatelný a dochází ke zbytečně prudkému navýšení konečné ceny kakaa. My v čokoládovně HERŮFEK proto boby nakupujeme pouze přes jednoho importéra, který zajišťuje jejich přepravu a skladování v Evropě. Zároveň tak máme vždy zaručeno, že farmář za své zboží dostává stabilní a prémiové finanční ohodnocení. Tato částka je přitom vyšší než Fair Trade ceny či standardní komoditní ceny na světovém trhu, kde navíc hodnota kakaa podléhá neustálým výkyvům.

 

blog_7_3

 

Osobní kontakt s farmáři je pro nás důležitý

Jelikož praktikujeme tzv. Direct Trade „přímý obchod, máme vždy jistotu, že naše suroviny pochází z farmy, která splňuje všechny vysoké standardy kvality a udržitelnosti. V osobním kontaktu s farmáři se snažíme být tak často, jak jen to je možné. V roce 2016 jsme například navštívili Belize ve Střední Americe, kde sídlí organizace Maya Mountain Cacao (MMC).

Ta byla založena v roce 2010 a stala se jednou z prvních institucí, která začala nakupovat kakaové boby přímo od farmářů. Hlavním cílem MMC je přitom podporovat místní pěstitele kakaa, a zlepšovat tak životní úroveň celé komunity v oblasti. Organizace konkrétně spolupracuje s více než 350 drobnými zemědělci, kteří kakaovníky pěstují na svých farmách v regionu Toledo. My dodnes rádi vzpomínáme například na setkání s rodinou Choco (Ano, tak se opravdu tato rodina jmenuje!), která nejenže kakao pěstuje, ale vyrábí si z něj i vlastní poctivou čokoládu!

 

blog_7_4

 

Pokud naše farmáře a nás chcete podpořit i vy, vyzkoušejte kakaové produkty značky HERŮFEK, vyrobené z těch nejkvalitnějších kakaových bobů s jasně dohledatelným původem. Podrobnosti o každé zakoupené čokoládě naleznete na vnitřní straně obalu výrobku, případně můžete navštívit i náš web či sociální sítě, kde lze mimo jiné dohledat i bližší informace o našich farmářích! :-)Odkazy z odborných publikací:

[1] Chocolate 101 [online]. United Kingdom: Readcacao, 2021 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://readcacao.com/start-here/

 

[2] What Is Bean To Bar, Craft Chocolate? Dame Cacao [online]. April 25, 2021 [cit. 2021-7-12]. Dostupné z: https://damecacao.com/what-is-craft-chocolate-bean-to-bar/

Čokoláda a dětská práce aneb temná stránka obchodu s kakaem

Dětská práce na kakaových plantážích je jedním z nejzávažnějších a zároveň nejbolestivějších témat dnešní doby, které i nás v roce 2014 přivedlo k úvaze začít vyrábět svoji vlastní „etickou“ čokoládu. Tato problematika se obecně netýká pouze kakaa, ale i pěstování jiných komodit, jako jsou například čaj a káva.

Pokud se však zaměříme konkrétně na kakaové boby, budeme hovořit především o oblasti západní Afriky, odkud v současnosti pochází více než ⅔ celosvětové produkce kakaa. Dětská práce v tomto případě zahrnuje nebezpečné činnosti, jako jsou používání ostrých předmětů (mačet apod.), nošení velmi těžkých nákladů, manipulace se zdraví ohrožujícími chemikáliemi, čištění (úklid) plantáže či dlouhodobé vystavení se horku a přímému slunci. Zdravotní ani sociální zabezpečení, jaké známe u nás v Evropě, přitom pro přítomné pracovníky většinou neexistují a jejich odměna za celodenní těžkou dřinu je obvykle velmi nízká. [4]

 

blog_6_1

 

V neustálém kruhu chudoby

Konvenční obchod s kakaem probíhá na celosvětových burzách, kde jeho reálná cena kvůli inflaci nepřetržitě dlouhodobě klesá. Absolutní hodnota kakaových bobů dosáhla svého vrcholu v 70. letech minulého století, kdy se 1 t komodity prodávala za 4 661 USD, avšak na konci roku 2020 už to bylo v průměru pouhých 2 800 USD za 1 t.

blog_6_2

Zejména z důvodu poklesu reálných cen kakaa jsou pak rozvojové země produkující tuto komoditu nuceny žít v neustálém kruhu chudoby, kvůli čemuž se místní zemědělci často uchýlí k využívání dětí jako levné pracovní síly na plantážích.

V západní Africe navíc nastala naprosto paradoxní situace, kdy ačkoliv je tato oblast největším světovým producentem kakaových bobů, její obyvatelé si je sami nemohou z ekonomických důvodů dovolit konzumovat. Místo toho, aby sloužilo jako zdroj výživy pro místní obyvatelstvo, je tedy kakao určeno výhradně na export, na němž jsou tyto chudé rozvojové země do značné míry závislé. [4]

 

Role velkých společností

V problematice zneužívání dětí k práci na kakaových plantážích hrají velkou roli nadnárodní společnosti, jmenovitě například Nestlé, Cargill, Mars, Mondelēz, Hershey, Barry Callebaut a Olam. [2] Ty mají v chudých rozvojových zemích velmi silnou vyjednávací pozici, kterou se nebojí využít, a diktují si tak pro sebe co nejvýhodnější výrobní podmínky, které často zahrnují i levnou pracovní sílu.

Tuto smutnou realitu se pak samozřejmě snaží všemi možnými způsoby maskovat a na vzniklá obvinění obvykle reagují velmi výmluvně. Jejich velkou výhodou je však i neznalost kupujících a zákazníků, kteří mají důvěru ve Fair Trade a různé další udržitelné programy, které ačkoliv mají nepochybně svůj význam, bohužel ne vždy jsou zárukou spravedlivého obchodu.

 

Konvenční způsob hospodaření přispívá k dětské práci

Dalším zásadním problémem, který úzce souvisí s dětskou prací na kakaových plantážích, je konvenční způsob zemědělství zaměřený na vysoké výnosy. Ten totiž ve velké míře přispívá ke kácení nových a nových ploch tropického deštného pralesa, na něž jsou posléze sázeny monokultury kakaovníků.

Ty jsou po mnoho let intenzivně obhospodařovány, čímž dochází k silnému vyčerpání půdy, a to s sebou v konečném důsledku nese vyšší náklady na nákup většího množství hnojiv a bohužel i více práce. Aby plantáž s vyčerpanou půdou poskytla stejnou úrodu jako ta zdravá, je na ní ve skutečnosti potřeba vykonat 2–6× více práce. [3] To při stejné ceně za 1 kg kakaa může opět vést k využití dětí na farmě jako levné pracovní síly.

 

blog_6_3

 

Snaha o řešení problému

Problematikou dětské práce se začal svět hlouběji zabývat až koncem 90. let 20. století, přičemž teprve v roce 2001 byl americkými zákonodárci zveřejněn tzv. „Harkin-Engel Protocol“. V něm se největší zpracovatelé kakaa té doby zavázali, že do konce roku 2005 vymýtí veškerou dětskou práci na kakaových plantážích.

Poslední otevřené prohlášení pak uvádělo, že se závislost na dětské práci sníží o 70 % do konce roku 2020. V konečném důsledku však bohužel šlo jen o veřejnou dohodu bez jakýchkoliv právních následků a postihů, které by celou situaci skutečně pomohly změnit k lepšímu. [1] Tento protokol se tak ukázal být pouhým gestem, které mělo jediný cíl – uklidnit spotřebitele a média. Nyní tak můžeme s jistotou říci, že míru dětské práce na kakaových plantážích se bohužel nepodařilo nijak zásadně snížit, a už vůbec ne úplně odstranit. [5]

 

Jak tedy z toho ven

Je zjevné, že dokud budou pěstitelé dostávat jen zlomek ceny, která je nutná k dlouhodobě udržitelné produkci kakaa, budeme se s dětskou prací na kakaových plantážích potýkat i nadále. Dokud však nebudou chtít změnu iniciovat velké nadnárodní společnosti, bude velmi složité s tímto problémem bojovat.

Zároveň ale věříme, že je zde světlo na konci tunelu – jsou jím malé řemeslné čokoládovny vyrábějící čokoládu metodou bean to bar „od bobu po tabulku“. Tyto podniky se snaží zastavit všechny neetické a neekologické praktiky velkého kakaového průmyslu, a tudíž fungují zcela transparentně, kakao nakupují výhradně od kontrolovaných farem či družstev a zemědělcům platí férové ceny. Více peněz pro farmáře pak přirozeně znamená i více peněz pro jejich rodiny a možnost lepšího, zdravějšího a spokojenějšího života.

 

blog_6_4

 

Jak to děláme my v čokoládovně HERŮFEK

Základem bean to bar čokolád, které vyrábíme v čokoládovně HERŮFEK, jsou kakaové boby v BIO kvalitě, vypěstované ekologickým a etickým způsobem, bez sebemenšího využití dětské práce. Při nákupu kakaa praktikujeme tzv. Direct Trade, díky němuž jsme také v přímém kontaktu s představiteli družstev, kteří mají na starost posklizňové zpracování kakaových bobů.

Veškerou čokoládu, se kterou v naší čokoládovně pracujeme, si sami vyrábíme – to již od roku 2017. Pouze kakaové máslo, které používáme pro výrobu bílé čokolády, si bohužel sami z kakaových bobů extrahovat neumíme, a proto jej nakupujeme od peruánského zpracovatele – přidaná hodnota tak zůstává v Peru.

Základním předpokladem pro férovou produkci čokolády je naprostá transparentnost celého řetězce výroby včetně informací o původu kakaových bobů. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme mimo jiné i s farmáři z Afriky, jako jsou Bertil Akesson z Madagaskaru či sociální podniky Kokoa Kamili v Tanzanii a Semuliki Forest v Ugandě.

Věříme, že i díky těmto malým krůčkům přispějeme ke zlepšení situace v Africe a následně i k úplnému vymýcení dětské práce. Pokud chcete i vy etickou čokoládu podpořit, navštivte nás a vyberte si z široké nabídky našich rozmanitých kakaových produktů, případně vyzkoušejte i naše nezpracované kakaové boby či niby. Každý takový zdánlivě malý čin, jako je nákup kvalitní bean to bar čokolády, může velkou měrou přispět k lepšímu životu mnoha komunit farmářů, a v konečném důsledku i k vývoji celé naší společnosti tím správným směrem! :-)

 

blog_6_5

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] Chocolate Manufacturers Association. Protocol for the growing and processing of cocoa beans and their derivate products in a manner that complies with ILO convention 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor [online]. [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20151208022828/http://www.cocoainitiative.org/en/documents-manager/english/54-harkin-engel-protocol/file

 

[2] Press Release: Child Slaves Who Were Trafficked and Forced to Harvest Cocoa in Cote D’Ivoire Sue the Cocoa Companies that Enslaved Them: Nestle, Cargill, Mars, Mondelēz, Hershey, Barry Callebaut, and Olam [online]. 2021 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: http://www.iradvocates.org/press-release/nestle/press-release-child-slaves-who-were-trafficked-and-forced-harvest-cocoa-cote-d

 

[3] ODIJIE, M. E. (2018). Sustainability winners and losers in business-biased cocoa sustainability programmes in West Africa.International Journal of Agricultural Sustainability,16(2), 214–227. https://doi.org/10.1080/14735903.2018.1445408. [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/323568630_Sustainability_winners_and_losers_in_business-biased_cocoa_sustainability_programmes_in_West_Africa/citations

 

[4] CHATRNÁ, Michala a Michaela JEŽKOVÁ. Hořká chuť čokolády: Kakao a dětská práce. Brno: NaZemi, 2013. [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://www.nazemi.cz/sites/default/files/kakao2014.pdf

 

[5] Child Labor in Cocoa Production in Côte d’Ivoire and Ghana. NORC at the University of Chicago [online]. [cit. 2021-7-31]. Dostupné z: https://www.norc.org/PDFs/Cocoa%20Report/NORC2028_CocoaBrief_10.pdf

Čokoláda a BIO certifikace: Jde to i bez chemie!

Při výběru čokolády nás může konkrétní produkt oslovit hned několika způsoby – svým atraktivním obalem, výhodnou cenou či například čistým a kvalitním složením.

Stále více spotřebitelů se v současné době zajímá o vliv potravin na své zdraví a ochranu životního prostředí, a proto je ke koupi výrobku dokáže nejlépe přesvědčit přítomnost BIO certifikace. Tou se často pyšní především výrobci řemeslné čokolády, nicméně už i některé velké společnosti na tento trend zareagovaly a rozhodly se do své nabídky zařadit organickou čokoládu. I přes vzrůstající poptávku a řadu nesporných výhod však obchod s BIO kakaem dosud představuje pouze nepatrnou část celkové celosvětové produkce kakaových bobů. [1]

blog_5_1

 

Jaké jsou požadavky na BIO čokoládu

Aby mohla být čokoláda označena jako BIO, musí obsahovat alespoň 95% certifikovaných surovin, při jejichž pěstování nebyla použita žádná syntetická hnojiva, zakázané pesticidy či herbicidy ani geneticky modifikované organismy. [2] Organická produkce kakaa je proto narozdíl od té konvenční ekologická, nezatěžuje životní prostředí a udržuje dlouhodobé zdraví půdy i celého našeho ekosystému. 

Jelikož je v BIO zemědělství zakázáno používání jakýchkoliv chemických látek, je potřeba rostliny kakaovníku ochránit před chorobami jiným způsobem. Z toho důvodu musí farmář vždy zabezpečit vhodné podmínky pro jejich růst, to znamená udržet na plantáži optimální rovnováhu slunečního světla, stínu, vzduchu, vody a živin.

Nejlepší cestou, jak toho docílit, je praktikování tzv. agrolesnictví, které udržuje biologickou rozmanitost místního ekosystému a zajišťuje zdravé mikroklima pro pěstování kakaa. V ekologickém zemědělství je také často používán přírodní kompost či hnůj namísto chemických hnojiv. [4]

 

BIO čokoláda je bezpečná pro naše zdraví

Kromě životního prostředí má organická čokoláda velmi pozitivní dopad i na naše zdraví, jelikož se při její konzumaci do těla nedostávají žádné pesticidy a další škodlivé látky, které by mohly narušovat funkci našeho organismu. To však bohužel mnohdy nelze říci o průmyslově vyráběné čokoládě, která obsahuje konvenčně pěstované a často i nešetrně zpracované kakaové boby. Při nákupu čokolády je proto vždy nesmírně důležité dbát na kvalitu produktu, vyhýbat se průmyslově vyráběným cukrovinkám a raději zvolit řemeslnou neboli bean to bar čokoládu.

 

BIO zemědělství podporuje ekonomický rozvoj komunity

Posledním velmi důležitým pozitivem, které BIO hospodaření přináší, jsou vyšší zisky zemědělců a z nich vyplývající podpora ekonomického rozvoje celé místní komunity. Organické kakaové boby mají na mezinárodním trhu vyšší cenu než ty konvenční, a proto je farmář schopný jejich pěstováním a následným prodejem vydělat více peněz.

Díky praktikování agrolesnictví, které se s BIO zemědělstvím úzce pojí, je navíc na plantáži podporována výsadba i dalších užitečných rostlin, zejména ovocných stromů, jejichž plody poskytují zemědělci další zdroj potravy a příjmů, a napomáhají tak zvýšení jeho suverenity. [4]

 

blog_5_2

 

V případě konvenčního zemědělství se na ochranu rostlin používají hnojiva a jiné chemikálie, které jsou ve skutečnosti poměrně nákladné, a výrazně tak zvyšují výdaje farmy. Naproti tomu při ekologické produkci je aplikace těchto látek zakázána, díky čemuž je zemědělec schopný snížit alespoň část svých vstupních a provozních nákladů. [4]

Zde je však nutné podotknout, že celkové výdaje za provoz BIO farmy jsou v konečném důsledku vyšší než u konvenčního hospodaření, nicméně farmář dostane za svoji práci vždy adekvátně zaplaceno a zároveň je jeho činnost bezpečná pro okolní životní prostředí.

 

Negativa BIO certifikace

I přes všechny nesporné výhody může mít BIO certifikace i svá negativa, která mohou činnost farmářů značně komplikovat. Zemědělci se kvůli ní musí potýkat s komplikovanou byrokracií, dodržovat přísně stanovené protokoly a jsou nuceni za ni platit nemalé poplatky, na které mají ne vždy dostatek finančních prostředků. Některé velké společnosti vyrábějící čokoládu navíc organické kakao využívají především pro vylepšení marketingu svých produktů, a proto tuto certifikaci nelze vždy považovat za známku kvality. [3]

My v čokoládovně HERŮFEK většinou kakaové boby nakupujeme od družstev, která sdružují větší množství farmářů z jedné specifické oblasti. Jelikož držiteli BIO certifikátu nejsou jednotlivé farmy, ale právě tato družstva, naši zemědělci se s výše zmíněnými komplikacemi spojenými s touto certifikací nemusejí potýkat. Na dodržování standardů ekologického zemědělství je pak v tomto případě dohlíženo tak, že každým rokem je namátkou vybrán jeden farmář patřící pod konkrétní družstvo, za nímž přijede inspekce provést kontrolu – ta spočívá v chemickém rozboru půdy a ujištění se o důkladném plnění všech předepsaných zásad BIO certifikace.

 

blog_5_3

 

BIO není zárukou kvality

Pokud jde o kvalitu kakaových bobů, je nutné si uvědomit, že k dosažení co nejlepších výsledků je zapotřebí mnohem více než pouhá BIO certifikace. Neméně důležitými faktory, které se na kvalitě kakaa podílejí, jsou také genetika rostliny kakaovníku, správná technika sklizně a fermentace bobů, šetrná metoda jejich dalšího zpracování aj. Nejlepším způsobem, jakým se může výrobce o skutečné hodnotě kakaa přesvědčit, je přímá návštěva farmáře, tedy tzv. Direct Trade „přímý obchod“. 

Direct Trade často praktikují zejména společnosti vyrábějící řemeslnou čokoládu, které mnohem více dbají na kvalitu svých produktů i na dopad své činnosti na životní prostředí. Tento obchodní model je proto i tou nejjednodušší cestou, jak se ujistit, že je kakao opravdu pěstováno organicky, a to i v případě, že zemědělec nevlastní certifikaci. [3] Podstatné přitom je, aby byl výrobce čokolády ve svém podnikání plně transparentní, a umožnil tak zákazníkovi dohledat si všechny důležité informace o původu použitých kakaových bobů.

 

Jak k BIO čokoládě přistupujeme my v čokoládovně HERŮFEK

Pro nás v čokoládovně HERŮFEK je BIO a kvalita surovin jednou ze základních hodnot, o které jsme byli přesvědčeni již od samého počátku našeho podnikání. Veškeré naše produkty proto vyrábíme bez umělých barviv, palmového tuku a konzervantů, pouze z těch nejkvalitnějších surovin.

Téměř všechny naše čokolády nesou označení BIO, jen u jedné z nich jsme museli udělat výjimku – jde o čokoládu vytvořenou ve spolupráci s pekárnou ESKA „Chleba & čokoláda“, která ačkoliv nemá certifikaci, v BIO kvalitě ve skutečnosti vyrobená je!

Podobně je tomu tak i s našimi dezerty a čokoládovými lanýži – pro jejich výrobu používáme v maximální možné míře organické ingredience, ne pokaždé jsme však vhodné certifikované suroviny v daný okamžik schopni sehnat. A právě v takovém případě vždy sáhneme alespoň po kvalitních sezónních produktech od místních farmářů.

157195707_3789964771094184_2904645335066840008_n_1

 

Jsme opravdu hrdí na to, že naše čokoládovna přispívá k produkci kakaa, která je v dlouhodobém měřítku sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelná. Díky tomu vám můžeme nabídnout výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, mají pozitivní dopad na celou komunitu farmářů v oblasti a zároveň prospívají i k vašemu zdraví.

Pokud chcete i vy BIO zemědělství a obchod s kvalitním kakaem podpořit, navštivte nás a vyberte si z pestré nabídky našich čokoládových produktů. Každou zakoupenou tabulkou čokolády či balením čistých kakaových bobů pomůžete zachovat zdraví naší planety, a umožníte tak i dalším generacím žít zde svůj šťastný a spokojený život. :-)Odkazy z odborných publikací:

[1] The Chocolate Industry. International Cocoa Organization [online]. c2016-2020 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.icco.org/chocolate-industry/

 

[2] The most common certifications for chocolate. The Chocolate Journalist [online]. April 27, 2015 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.thechocolatejournalist.com/blog/the-most-common-certifications-for-chocolate?rq=organic

 

[3] The Most Useless Certification For Fine Chocolate. The Chocolate Journalist [online]. August 26, 2016 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.thechocolatejournalist.com/blog/useless-certification-fine-chocolate?rq=organic

 

[4] How to Grow Organic Cocoa: An illustrated handbook on organic principles of cocoa production. Naturland – Association for Organic Agriculture [online]. [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: http://www.naturland.de/images/UK/Producers/Naturland_compendium_organic_cocoa.pdf

 

Průmyslová vs. řemeslná výroba čokolády: Jak se od sebe liší?

V regálech obchodů si dnes můžeme vybrat již z nepřeberného množství čokolád, které se od sebe navzájem v mnohém liší.

Jedním z hlavních a velmi podstatných rozdílů mezi jednotlivými kakaovými produkty je způsob jejich výroby. V závislosti na konkrétní značce může být čokoláda vyráběna dvěma základními postupy – buďto tradiční řemeslnou metodou, a nebo technologicky vyspělejším průmyslovým způsobem.

S průmyslovou výrobou čokolády se však bohužel pojí celá řada negativ, o kterých je velmi důležité mluvit, aby byl každý spotřebitel schopen při výběru konkrétního produktu učinit vždy co nejlepší možné rozhodnutí.

 

Neznalost původu kakaových bobů

Zcela nejzásadnějším nedostatkem průmyslově vyráběné čokolády je fakt, že velké společnosti většinou nakupují kakao na světových burzách od prostředníka, a tím pádem vůbec nepřichází do kontaktu s farmáři. Z toho důvodu si výrobce nikdy nemůže být jistý kvalitou bobů ani podmínkami, které byly na plantáži vytvořeny pro přítomné pracovníky.

Velké čokoládovny tak mnohdy i nevědomky podporují neetické praktiky, jako jsou otrocká či dětská práce na farmách a vyplácení nedostatečné mzdy zemědělcům. Kakaové boby, které nakupují, navíc obvykle pochází z monokulturních farem, které přispívají ke kácení deštného pralesa, snižování místní biologické rozmanitosti a mnoha dalším s tím souvisejícím environmentálním problémům. [2]

blog_4_1

 

Způsob výroby čokolády jako jeden z ukazatelů kvality

Důležitým ukazatelem kvality čokolády je mimo jiné i způsob zpracování obsažených kakaových bobů – právě ten je však bohužel jedním z kamenů úrazu průmyslově vyráběné čokolády. Je zcela běžné, že velké společnosti boby praží nešetrným způsobem a co je zásadní, nechávají je obvykle projít procesem tzv. alkalizace.

Alkalizace spočívá v namočení bobů do chemického roztoku, díky čemuž jsou výrobci schopni manipulovat s chutí a barvou výsledné čokolády. To je také důvod, proč je průmyslově vyráběná čokoláda výrazně tmavě zbarvená a při její konzumaci cítíme namísto specifické chuti kakaa spíše intenzivní hořkost. Pro vylepšení chuťového profilu čokolády je pak do ní často přidávána vanilka (případně vanilin), která má výbornou schopnost tuto nepříjemnou hořkost zamaskovat. [2]

 

Z nekvalitních surovin kvalitní produkt nevznikne

Průmyslové čokoládovny se obvykle snaží o co nejnižší výrobní náklady, a proto do svých produktů používají levné a často nekvalitní suroviny. Jejich cukrovinky tak typicky obsahují ingredience, které do poctivé řemeslné čokolády rozhodně nepatří – jsou jimi zejména rostlinné tuky (jako levnější náhrada kakaového másla), sušená syrovátka a vanilin či jiná aromata a dochucovadla.

Je to ale velká škoda, jelikož kvalitní čokoláda je ve skutečnosti opravdovou superpotravinou, jejíž konzumace nám může přinést mnoho zdravotních výhod. [2] Průmyslově vyráběná čokoláda však kvůli nízkému procentu kakaa i nešetrnému způsobu zpracování a časté alkalizaci kakaových bobů obsahuje výrazně méně prospěšných látek, a tím pádem tělu bohužel přináší výrazně méně zdravotních benefitů.

blog_4_2

 

Jde to dělat i jinak

Posun od průmyslové výroby k podnikům, které fungují transparentněji a snaží se o férový obchod, odstartoval již v 80. letech 20. století. Teprve až v roce 2005 se však začal rodit zcela nový přístup k produkci čokolády, který až do dnešní doby stále nabývá na popularitě – je jím tzv. řemeslná či bean to bar „od bobu k tabulce“ výroba. [3]

Definovat „řemeslnou výrobu“ může být poněkud problematické, jelikož v současnosti stále neexistuje žádná legislativa, která by význam tohoto termínu oficiálně popisovala. [1] Obecně však jde o malé lokální podniky, které čokoládu produkují pouze v menším měřítku, tradičním způsobem a za maximálního využití ruční práce. [3] Výraz „bean to bar“ se pak používá z toho důvodu, že čokoládovna má pod kontrolou celý proces výroby čokolády, od nepraženého kakaového bobu až po hotový produkt.

Výrobci řemeslné čokolády narozdíl od velkých čokoládoven obvykle provádějí tzv. Direct Trade „přímý obchod“, tedy nakupují kakao přímo od farmářů, které sami osobně znají, a vědí tedy vše o původu bobů i jejich kvalitě. Díky tomuto přístupu má čokoládovna možnost zemědělci férově zaplatit a zároveň říct NE dětské či otrocké práci a budování monokulturních farem. [2] O svých surovinách jsou výrobci řemeslné čokolády většinou plně transparentní, a zákazník se tak může dozvědět skutečný příběh každého jednotlivého produktu.

 

blog_4_3

 

Jaké by mělo být složení poctivé čokolády

Kvalitní řemeslná čokoláda v základu obsahuje pouze krátký seznam ingrediencí, jako jsou kakaové boby, kakaové máslo (není nutnou položkou), (třtinový) cukr a v případě mléčné čokolády také sušené mléko. Důležité je rovněž uvědomit si, že všechny obsažené složky jsou v seznamu ingrediencí seřazeny v sestupném pořadí, v závislosti na svém procentuálním zastoupení v konkrétním produktu. Například, pokud jsou na obalu čokolády na prvním místě uvedeny kakaové boby, z největší části je výrobek složen právě z kakaových bobů. Jestliže si tedy chceme koupit kvalitní a poctivou čokoládu, první položkou v seznamu by rozhodně neměl být cukr.

 

Chuť kakaových bobů se přirozeně proměňuje

Producenti průmyslově vyráběných cukrovinek přísně dohlíží na to, aby měl výsledný produkt pokaždé stejnou vůni a chuť. Naproti tomu výrobci řemeslné čokolády počítají s tím, že chuť kakaa se přirozeně mění v závislosti na odrůdě, způsobu zpracování bobů po sklizni i klimatických podmínkách, které v místě původu kakaovníků daný rok panovaly. Tabulka čokolády vyrobená metodou bean to bar z bobů sklizených na konkrétní farmě je proto každým rokem naprosto unikátní a neopakovatelná.

 

Jak tedy vybrat kvalitní čokoládu

Čokoládových výrobků je v dnešní době na trhu již nepřeberné množství a rozdíly mezi jednotlivými značkami jsou velké – proto je také velmi důležité dokázat se v této problematice alespoň do určité míry orientovat.

Při výběru čokolády je zásadní dávat si pozor na kvalitu konkrétního produktu, jeho složení, způsob zpracování použitých kakaových bobů a také se zajímat o celkový příběh a filosofii firmy. Není to totiž jen o samotné tabulce čokolády – je to také o hodnotách, které se rozhodnete nákupem konkrétního produktu podpořit!

blog_4_4

My v čokoládovně HERŮFEK jsme se rozhodli říct své ANO poctivému řemeslu, proto všechny naše čokolády vyrábíme ručně a pouze z těch nejkvalitnějších pečlivě vybraných surovin. Naši práci děláme s láskou, respektem k přírodě a s obrovskou pokorou k Matce Zemi.

Čokoládou doslova žijeme, neustále se učíme, zdokonalujeme a do každého produktu vkládáme i kus sebe. Pokud se chcete sami osobně přesvědčit o tom, jak to děláme, přijeďte se podívat k nám do jihomoravské Čejče a zúčastněte se exkurze v naší čokoládovně – termín a bližší informace naleznete na našich webových stránkách!

Po prohlídce se pak můžete zastavit třeba v našem malém obchůdku a nakoupit čokoládovou radost sobě, své rodině či svým blízkým – zkrátka komukoliv, komu chcete vykouzlit úsměv na tváři! :-)

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] SETHI, Simran. What separates ‘craft’ from industrial chocolate? It’s about diversity. The Washington Post [online]. February 8, 2017 [cit. 2021-7-10]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/the-elusive-qualities-that-separate-craft-from-industrial-chocolate/2017/02/07/1e5452a8-ecb8-11e6-b4ff-ac2cf509efe5_story.html

 

[2] Why Choose Bean To Bar, Craft Chocolate? Cacao [online]. November 19, 2019 [cit. 2021-7-10]. Dostupné z: https://readcacao.com/chocolate-and-sustainability/why-choose-bean-to-bar-craft-chocolate/

 

[3] What Is Bean To Bar, Craft Chocolate? Dame Cacao [online]. April 25, 2021 [cit. 2021-7-12]. Dostupné z: https://damecacao.com/what-is-craft-chocolate-bean-to-bar/

 

Direct Trade aneb poznej svého farmáře

Direct Trade, česky též „přímý obchod“, je obchodní model, v rámci kterého jsou suroviny získávány přímo od jejich pěstitelů.
Ve světě čokolády to znamená, že výrobce nakupuje kakao přímo od farmářů, které si sám vybírá, které sám osobně navštěvuje a se kterými buduje bližší dlouhodobé vztahy.

Díky tomu má čokoládovna vždy přehled o tom, na jak kvalitní půdě jsou kakaovníky pěstovány, jak je o ně pečováno, zda zemědělec hospodaří ekologickým způsobem i jaké pracovní podmínky byly na konkrétní farmě vytvořeny. Výrobce si tak může nejen vybírat ty nejkvalitnější kakaové boby, ale má příležitost podílet se i na zlepšování jejich kvality v průběhu let, z čehož nakonec profitují i samotní spotřebitelé.

blog_3_1

 

Proč nepodporujeme tradiční systém obchodování s kakaem

Tradiční systém obchodování s kakaovými boby je poměrně komplikovaný, zahrnuje mnoho zbytečných prostředníků a stanovuje fixní ceny kakaa, které jsou často příliš nízké na to, aby zajistily zemědělci dostatečný příjem pro zabezpečení vlastní obživy. Tím jsou farmáři odkázáni k životu v chudobě a mnohem pravděpodobněji se za účelem úspory peněz uchýlí k neetickým praktikám, jako jsou například využití dětské či otrocké práce.

U čokolády, která nese označení Direct Trade, není stanovena žádná minimální mzda, která by měla být pěstiteli kakaa vyplacena, avšak přímý obchod vždy umožňuje zemědělci říct si za své zboží férovou cenu. [1] Tato cena je pak přirozeně závislá na kvalitě produktu, což farmáře motivuje k udržitelné produkci kakaových bobů co nejvyšší kvality. Tím, že zemědělci dostávají za svoji práci spravedlivě zaplaceno, Direct Trade mimo jiné přispívá i ke dlouhodobému zvyšování životní úrovně celé komunity v oblasti.

 

Každá čokoláda je jedinečná

Dobrá znalost původu kakaa a jeho kvality je obzvláště důležitá pro výrobce, kteří se zaměřují na produkci tzv. Single Origin čokolád. Jak již tento anglický termín napovídá, aby tabulka čokolády mohla být označena jako Single Origin, kakaové boby v ní obsažené musí pocházet od pěstitelů z jedné konkrétní země či regionu.

V závislosti na půdě, místním klimatu a specifické metodě zpracování pak kakao získá svůj jedinečný chuťový profil, který může opravdu plně vyniknout pouze v případě, že je konzumováno ve formě Single Origin čokolády. [3] Jelikož se každým rokem přírodní podmínky konkrétní oblasti a s nimi i složení kakaových bobů alespoň mírně mění, i chuťový profil výsledné tabulky čokolády je každoročně naprosto unikátní a neopakovatelný.

 

blog_3_2

 

Direct Trade může mít i více podob

Direct Trade je všeobecně mnohem častěji praktikován malovýrobci čokolády, kteří v porovnání s velkými společnostmi zpracovávají pouze menší množství surovin. Někdy je však i pro malovýrobce výhodnější zvolit trochu odlišný model přímého obchodu a při nákupu kakaa spolupracovat s jedním zprostředkovatelem. Je tomu tak většinou z toho důvodu, že nejlevnějším způsobem přepravy zboží je kontejnerová loď, která musí být pro dosažení co nejvyšší efektivity zcela naplněna.

Většina malovýrobců čokolády však není schopna celý kontejner kakaových bobů upotřebit, a proto raději volí cestu nákupu kakaa přes exportéra, čímž získají potřebné množství suroviny za výhodnější cenu. Tento zprostředkovatel si sice bere určité procento ze zisku, avšak tím, že výrobce výrazně ušetří za dopravu, více peněz může být nakonec vyplaceno zemědělci. [2]

 

blog_3_3

 

Fair Trade vs. Direct Trade

Starším a bezpochyby všeobecně známějším obchodním modelem je tzv. Fair Trade, který stejně jako Direct Trade slibuje spravedlivý a etický způsob získávání surovin – ve svém jádru se však oba tyto koncepty značně liší. Fair Trade je založen na certifikačním systému, narozdíl od Direct Trade, který stojí pouze na osobním kontaktu farmáře s výrobcem a na jejich vzájemné důvěře. Aby mohla být čokoláda označena jako Fair Trade, na její výrobu musí být použito minimálně 20 % certifikovaných ingrediencí – u přímého obchodu žádné takové podmínky nenajdeme. [1]

 

Ačkoliv se Fair Trade tváří jako záruka spravedlivého obchodu, realita je ve skutečnosti o něco komplikovanější. Farmáři jsou za tuto certifikaci nuceni platit nemalé poplatky, které si často ani nemohou dovolit, a tak se pro ně Fair Trade stává do jisté míry spíše zátěží. V západní Africe již byly mimo jiné i zdokumentovány případy, kdy zemědělcům nebyly vypláceny spravedlivé mzdy či bylo na plantáži využito dětské práce, a to i přes to, že farma byla certifikována jako Fair Trade. Tato skutečnost tak bohužel naznačuje, že kontrola dodržování této certifikace nemusí být vždy dostatečná a navíc ji lze i určitými způsoby obcházet. [2]

 

Direct Trade jako jedna ze základních hodnot čokoládovny HERŮFEK

Pro nás v čokoládovně HERŮFEK je Direct Trade jednou ze základních hodnot, o níž jsme vnitřně hluboce přesvědčeni a kterou si chceme i nadále uchovávat. Díky osobnímu kontaktu s farmáři, případně jejich sdruženími, pro vás vybíráme kakaové boby té nejvyšší kvality, vypěstované s respektem k přírodě a s pokorou k lidské práci. Zároveň si můžeme být vždy jisti, že zemědělec dostal za své zboží přesně tolik peněz, kolik si opravdu zasloužil. To vše zajišťuje oboustrannou spokojenost, vzájemnou důvěru, a tím pádem i udržitelnost spolupráce mezi námi a našimi farmáři.

blog_3_4

 

Pokud chcete i vy Direct Trade a férový obchod s kakaem podpořit, vyzkoušejte naše ručně a s láskou vyráběné Single Origin čokolády. U každé z nich si můžete na vnitřní straně obalu přečíst mimo jiné i Origin Story „příběh původu“ obsažených kakaových bobů. K vám, našim zákazníkům, jsme vždy plně transparentní, a proto se dozvíte vše o našich farmářích i podrobné informace o každém z našich produktů. Nechceme nic skrývat, protože tak se nám žije lépe! :-)  

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] What Is Fair Trade & Direct Trade Chocolate? BAR & COCOA [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://barandcocoa.com/pages/fair-trade-direct-trade-chocolate

 

[2] Fair Trade vs. Direct Trade. Goodnow Farms Chocolate [online]. 22 February 2017 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://goodnowfarms.com/blog/fair-trade-vs-direct-trade/

 

[3] Chocolate 101 [online]. United Kingdom: Readcacao, 2021 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://readcacao.com/start-here/

Čokoláda jako superpotravina aneb zdravotní benefity konzumace kakaa

Superpotraviny, jiným názvem též „funkční potraviny“, se v dnešní době staly velmi populárním a často diskutovaným tématem.

Jde o skupinu potravin, které se pyšní vysokým obsahem nutričně bohatých látek a minimální průmyslovou úpravou, díky čemuž prospívají lidskému zdraví a mohou dokonce fungovat i jako prevence nejrůznějších onemocnění. Je jim tak připisována schopnost tělo čistit a vyživovat, a tím podporovat jeho energii a vitalitu.

blog2-1

 

Stručná historie využití čokolády pro léčebné účely

Funkčních potravin existuje velké množství, avšak jednou z těch nejunikátnějších je bezpochyby kakao. Použití kakaa pro medicínské účely má ve skutečnosti již velmi dlouhou tradici. Jeho historie sahá až do období říše Olméků, Mayů a Aztéků, kteří rostlinu uctívali jako „pokrm bohů“ – odtud řecký název kakaovníku, theobroma cacao. V té době kakao sloužilo k léčbě únavy, srdeční slabosti, chudokrevnosti, dny, ledvinových kamenů, popálenin, řezných ran a dalších rozmanitých zdravotních problémů. Rostlina se také hojně využívala například pro podporu trávení a vylučování, snižování horečky, stimulaci nervového systému či léčbu podvýživy. [1] 

 

Čokoláda jako opravdová superpotravina

V dnešní době existuje již celá řada vědeckých studií, které dokazují pozitivní účinky kakaových bobů na lidský organismus. Jejich složení se mírně liší v závislosti na konkrétní rostlině, avšak udává se, že boby v průměru obsahují zhruba 50 % tuku, polysacharidy, bílkoviny, vlákninu a důležité minerální látky, jako jsou vápník, fosfor, železo, hořčík, měď, zinek, draslík a mangan. [2]  Hořčík je kupříkladu v naší stravě často deficitním minerálem, a to i přes to, že se účastní alespoň 300 různých enzymatických procesů, které regulují biochemické reakce v našem těle. [3]  Zanedbatelný není v kakaových bobech ani obsah vitaminů, zejména vitaminu A, E, K1, B1, B2, B3, B5, B6 či B9, které jsou rovněž nezbytné pro správnou funkci lidského organismu. [2]

blog2-2

Díky výjimečně bohatému obsahu bioaktivních látek, jako jsou polyfenoly a jejich podskupina flavonoidy, jsou kakau také připisovány silné antioxidační účinky. Tyto substance prokazatelně likvidují volné radikály v buňkách, čímž je chrání před poškozením, a fungují tak jako prevence nejrůznějších nemocí. Flavanoidy proto působí příznivě na kardiovaskulární i nervový systém, mají protizánětlivé účinky a regulují hladinu cukru v krvi, čímž snižují riziko cukrovky. Díky obsahu těchto látek má pravidelná konzumace kakaa mimo jiné i pozitivní dopad na kognitivní funkce mozku a zlepšuje celkovou náladu člověka. [4]

 

Čokoláda přispívá i k lepšímu psychickému zdraví 

Cítíme-li smutek či jinou nepříjemnou emoci, často intuitivně sáhneme po čokoládě s nadějí, že nám pomůže se z tohoto špatného psychického stavu dostat. Jednáme tak většinou naprosto automaticky, aniž bychom tušili, že to má ve skutečnosti své vědecké opodstatnění. Kromě flavanoidů totiž kakao obsahuje i celou řadu psychoaktivních látek, které vyvolávají pocit euforie, čímž nám pomáhají bojovat se stresem. Jednou z nich je například fenyletylamin, který hraje důležitou roli při regulaci nálady a přispívá k navození pozitivních emocí. Některé výzkumy dokonce ukazují, že díky těmto  psychoaktivním substancím má čokoláda velký potenciál fungovat jako prevence úzkosti a deprese. [5]


blog2-3

 

Ne každá čokoláda je zdraví prospěšná

Je velká škoda, že si většina lidí pod pojmem „čokoláda“ představí nezdravou cukrovinku, které je lépe se vyhýbat. Pravdou totiž je, že pravidelná konzumace kakaa tělu prokazatelně přináší velké množství benefitů, avšak samozřejmě vždy záleží na kvalitě konkrétního produktu. Obsahuje-li čokoláda z větší části cukr, palmový tuk, umělá aromata, dochucovadla a další chemické látky, superpotravinou ji opravdu nazvat nemůžeme. Dalším nesmírně důležitým ukazatelem kvality je také způsob zpracování kakaových bobů. Pokud s nimi není zacházeno šetrně, jednoduše v nich dojde ke ztrátě části obsažených prospěšných látek, a výsledná čokoláda tak přijde o své zdravotní výhody. 

 

Kde koupit kvalitní a zdravou čokoládu

U nás v čokoládovně HERŮFEK jsme se zavázali k transparentnosti, a tudíž se při koupi našich produktů vždy dozvíte původ použitých surovin i přesný postup, který aplikujeme při jejich zpracování. Čokoládu vyrábíme řemeslným způsobem, metodou bean to bar „od bobu po tabulku“, díky čemuž nám každý jednotlivý kakaový bob projde pod rukama, a do výsledné tabulky se tak dostanou skutečně jen ty nejkvalitnější kusy.

Jsme pyšní na to, že můžeme zákazníkovi nabídnout opravdu zdravou superpotravinu, která pohladí na těle i na duši!
Tak neváhejte udělat radost sobě i svým blízkým a podpořte své zdraví koupí naší čokolády. V každé jednotlivé tabulce najdete kromě kvalitních ingrediencí i špetku radosti a lásky, kterou do výroby našich produktů vkládáme!

A pokud chcete z konzumace kakaa vytěžit skutečně maximum a svému tělu dodat co nejvíce živin a zdraví prospěšných látek, vyzkoušejte naše nepražené kakaové boby, „pokrm bohů ve své nejčistší podobě! :-)

blog2-4

Odkazy z odborných publikací:

[1] Dillinger TL, Barriga P, Escárcega S, Jimenez M, Salazar Lowe D, Grivetti LE. Food of the gods: cure for humanity? A cultural history of the medicinal and ritual use of chocolate. J Nutr. 2000 Aug;130(8S Suppl):2057S-72S. doi: 10.1093/jn/130.8.2057S. PMID: 10917925.

 

[2] RUCKER, Robert. Nutritional Properties of Cocoa [online]. [cit. 2021-7-4]. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470411315.app10

 

[3] Cacao Nibs: What Are They And How To Use Them. Cacao [online]. 29 October 2019 [cit. 2021-7-4]. Dostupné z: https://readcacao.com/chocolate-and-health/cacao-nibs-everything-you-need-to-know/

 

[4] Katz DL, Doughty K, Ali A. Cocoa and chocolate in human health and disease. Antioxid Redox Signal. 2011;15(10):2779-2811. doi:10.1089/ars.2010.3697

 

[5] University College London. "People who eat dark chocolate less likely to be depressed." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 August 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190802145458.htm>

Co je to agrolesnictví a jaký je jeho význam při pěstování kakaa?

Agrolesnictví má již velmi dlouhou tradici v oblasti Střední a Jižní Ameriky a v posledních letech se těší čím dál tím větší popularitě i v Evropě, Africe a některých asijských státech. [2]Jedna z definic Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů popisuje agrolesnictví jako „dynamický, ekologicky založený systém řízení přírodních zdrojů, který prostřednictvím integrace stromů na farmách a v zemědělské krajině diverzifikuje a udržuje produkci za účelem zvýšení sociálních, ekonomických a environmentálních výhod pro uživatele půdy na všech úrovních“. [3]

Jinými slovy, na rozdíl od monokulturních farem jsou v případě agrolesnictví plodiny pěstovány spolu s dalšími druhy rostlin, díky čemuž je zajištěna biologická rozmanitost krajiny a vhodné podmínky pro úspěšný a udržitelný způsob zemědělství. 


blog1-1

 

V jakém prostředí se kakaovníkům nejlépe daří?

Pokud jde o samotné kakaovníky, jejich přirozeným podrostem jsou vlhké nížinné deštné pralesy v povodí Amazonky, což také vysvětluje jejich potřebu stínu alespoň v mladém stádiu růstu. [4] Kakaové farmy založené na agrolesnictví používají jako stínidla nejrůznější palmy a ovocné stromy (v případě kakaových plantáží jde často o banánovníky), které snižují přístup světla k rostlině i rychlost větru, čímž regulují okolní teplotu a zvyšují relativní vlhkost ovzduší.

Spolu s dalšími druhy keřů a bylin tak zajišťují vhodné mikroklimatické podmínky pro pěstování kakaa. [5] Protože trvá několik let, než začnou kakaovníky plodit ovoce, jsou tyto „podpůrné“ rostliny pro mnoho drobných zemědělců také důležitým dočasným zdrojem příjmů. [4]

 blog1-2

 

Agrolesnictví jako udržitelná forma zemědělství

Existuje již velké množství studií, které popisují výhody agrolesnictví jakožto dlouhodobě udržitelné formy zemědělství. Tím, že tento způsob hospodaření umožňuje existenci vyššího počtu rostlinných druhů v dané oblasti, zajišťuje také domov pro mnoho rozmanitých druhů živočichů, a udržuje tak rovnováhu místního ekosystému. [6]

Dále zabraňuje erozi půdy, chrání místní vodní plochy a zajišťuje fixaci dusíku v půdě, a tím i její výživnost a vyšší odolnost kakaovníků vůči škůdcům, chorobám, plevelu i rozmarům počasí. Kromě environmentálních benefitů má však agrolesnictví výhody i sociální a ekonomické. Poskytuje zemědělcům diverzifikovaný zdroj příjmů, snižuje provozní náklady farmy, zvyšuje místní zaměstnanost, zlepšuje zdravotní a sociální péči a podporuje vzdělání v dané komunitě. [2]

 blog1-3

 

Pěstování kakaa jako jedna z příčin odlesňování

Jednou z důležitých charakteristik dnešní doby je rychlý růst celosvětové populace, z nějž přirozeně vyplývá i zvýšený tlak na produkci potravin. Jedním z produktů, které jsou na globálním trhu čím dál tím více žádané, je mimo jiné i čokoláda, respektive kakaové boby. Ty jsou kromě potravinářství hojně využívány i ve farmaceutickém, nutraceutickém a kosmetickém průmyslu. [1]

Tlak na rychlé dosažení vyšších výnosů má však bohužel velmi negativní dopad na naše životní prostředí, a právě konvenční pěstování kakaa je dnes dokonce považováno za jednu z hlavních příčin odlesňování v oblastech západní Afriky a Jižní Ameriky. [2]

 

Problematika monokulturních kakaových plantáží

V dnešní době je velkým problémem mnoha rozvojových zemí fakt, že místní pěstitelé kakaa používají zastaralé zemědělské systémy a za účelem rychlé a efektivní produkce budují monokulturní kakaové farmy. Ty sice zemědělcům zajišťují krátkodobě vyšší výnosy, rozhodně však nejde o dlouhodobě udržitelný způsob hospodaření. Kakaové monokultury spotřebovávají velké množství vody i hnojiv a mají neblahý vliv na okolní krajinu. Způsobují nejen odlesňování, ale i degradaci půdy, ztrátu její úrodnosti, snížení místní biologické rozmanitosti a další zásadní environmentální problémy. [2]

 

To vše má v konečném důsledku negativní dopad i na samotné rostliny kakaovníku, které jsou tak zranitelnější vůči změně klimatu a náchylnější k nejrůznějším chorobám a napadení škůdci. Výsledkem je pak samozřejmě snížená produktivita farem, nižší příjmy zemědělců, vypalování dalších zalesněných ploch a zhoršující se stav naší planety. [2] Je to v podstatě takový začarovaný kruh… Naštěstí však existují cesty, jak z něj vystoupit ven, a jednou z nich je právě agrolesnictví!

 DSC_3587

 

Agrolesnictví nám dává smysl

Agrolesnictví je jedním z možných řešení globálních problémů, kterým v dnešní době v souvislosti s produkcí potravin jako lidstvo čelíme. My v čokoládovně HERŮFEK si tuto skutečnost plně uvědomujeme, a pro výrobu našich čokolád proto vybíráme pouze kakaové boby pocházející z farem, které fungují odpovědně a s ohledem na životní prostředí. Chceme tak jít příkladem a podpořit ostatní výrobce čokolády, aby to dělali stejně. Těší nás, že je v poslední době čím dál tím více spotřebitelů, kteří se při nákupu kakaových produktů zajímají o původ surovin a příběh, který za konkrétní tabulkou čokolády stojí. Věříme, že tak všichni společně přispíváme k tomu, aby se vývoj naší planety do budoucna ubíral tím správným směrem! :-)

 

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] Global Cocoa Market (2021 to 2027) - by Product Type, Process, Nature, Quality, Application and Region - ResearchAndMarkets.com. Businesswire [online]. Dublin: ResearchAndMarkets.com, 2021 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.businesswire.com/news/home/20210614005387/en/Global-Cocoa-Market-2021-to-2027---by-Product-Type-Process-Nature-Quality-Application-and-Region---ResearchAndMarkets.com 

 

[2] What Is Cacao Agroforestry? Cacao [online]. Cacao magazine, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://readcacao.com/chocolate-and-sustainability/what-is-cacao-agroforestry/  

 

[3] About agroforestry. Food and Agriculture Organization of the United Nations [online]. 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://www.fao.org/forestry/agroforestry/80338/en/ 

 

[4] BOS, Merijn a Simone SPORN. Biodiversity conservation in cacao agroforestry systems [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://edepot.wur.nl/250675 

 

[5] Armengot L, Ferrari L, Milz J, Velásquez F, Hohmann P, Schneider M (2020) Cacao agroforestry systems do not increase pest and disease incidence compared with monocultures under good cultural management practices. Crop Prot 130:105047 [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S026121941930393X?token=A4BD7B30FB5C7C6DAAFD14BC96D805040CF044B4DB98734E100284F80975F481DE199D9F22941AC648C0264E723919C4&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210618060613 

 

[6] How Cocoa Agroforestry Systems Can Help Farmers in West Africa. World Cocoa Foundation [online]. 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.worldcocoafoundation.org/blog/how-cocoa-agroforestry-systems-can-help-farmers-in-west-africa/ 

Nahoru
12 položek celkem
Zpět do obchodu