Dopravné ZDARMA od nákupu nad 1000,-

Direct Trade aneb poznej svého farmáře

Direct Trade, česky též „přímý obchod“, je obchodní model, v rámci kterého jsou suroviny získávány přímo od jejich pěstitelů.
Ve světě čokolády to znamená, že výrobce nakupuje kakao přímo od farmářů, které si sám vybírá, které sám osobně navštěvuje a se kterými buduje bližší dlouhodobé vztahy.

Díky tomu má čokoládovna vždy přehled o tom, na jak kvalitní půdě jsou kakaovníky pěstovány, jak je o ně pečováno, zda zemědělec hospodaří ekologickým způsobem i jaké pracovní podmínky byly na konkrétní farmě vytvořeny. Výrobce si tak může nejen vybírat ty nejkvalitnější kakaové boby, ale má příležitost podílet se i na zlepšování jejich kvality v průběhu let, z čehož nakonec profitují i samotní spotřebitelé.

blog_3_1

 

Proč nepodporujeme tradiční systém obchodování s kakaem

Tradiční systém obchodování s kakaovými boby je poměrně komplikovaný, zahrnuje mnoho zbytečných prostředníků a stanovuje fixní ceny kakaa, které jsou často příliš nízké na to, aby zajistily zemědělci dostatečný příjem pro zabezpečení vlastní obživy. Tím jsou farmáři odkázáni k životu v chudobě a mnohem pravděpodobněji se za účelem úspory peněz uchýlí k neetickým praktikám, jako jsou například využití dětské či otrocké práce.

U čokolády, která nese označení Direct Trade, není stanovena žádná minimální mzda, která by měla být pěstiteli kakaa vyplacena, avšak přímý obchod vždy umožňuje zemědělci říct si za své zboží férovou cenu. [1] Tato cena je pak přirozeně závislá na kvalitě produktu, což farmáře motivuje k udržitelné produkci kakaových bobů co nejvyšší kvality. Tím, že zemědělci dostávají za svoji práci spravedlivě zaplaceno, Direct Trade mimo jiné přispívá i ke dlouhodobému zvyšování životní úrovně celé komunity v oblasti.

 

Každá čokoláda je jedinečná

Dobrá znalost původu kakaa a jeho kvality je obzvláště důležitá pro výrobce, kteří se zaměřují na produkci tzv. Single Origin čokolád. Jak již tento anglický termín napovídá, aby tabulka čokolády mohla být označena jako Single Origin, kakaové boby v ní obsažené musí pocházet od pěstitelů z jedné konkrétní země či regionu.

V závislosti na půdě, místním klimatu a specifické metodě zpracování pak kakao získá svůj jedinečný chuťový profil, který může opravdu plně vyniknout pouze v případě, že je konzumováno ve formě Single Origin čokolády. [3] Jelikož se každým rokem přírodní podmínky konkrétní oblasti a s nimi i složení kakaových bobů alespoň mírně mění, i chuťový profil výsledné tabulky čokolády je každoročně naprosto unikátní a neopakovatelný.

 

blog_3_2

 

Direct Trade může mít i více podob

Direct Trade je všeobecně mnohem častěji praktikován malovýrobci čokolády, kteří v porovnání s velkými společnostmi zpracovávají pouze menší množství surovin. Někdy je však i pro malovýrobce výhodnější zvolit trochu odlišný model přímého obchodu a při nákupu kakaa spolupracovat s jedním zprostředkovatelem. Je tomu tak většinou z toho důvodu, že nejlevnějším způsobem přepravy zboží je kontejnerová loď, která musí být pro dosažení co nejvyšší efektivity zcela naplněna.

Většina malovýrobců čokolády však není schopna celý kontejner kakaových bobů upotřebit, a proto raději volí cestu nákupu kakaa přes exportéra, čímž získají potřebné množství suroviny za výhodnější cenu. Tento zprostředkovatel si sice bere určité procento ze zisku, avšak tím, že výrobce výrazně ušetří za dopravu, více peněz může být nakonec vyplaceno zemědělci. [2]

 

blog_3_3

 

Fair Trade vs. Direct Trade

Starším a bezpochyby všeobecně známějším obchodním modelem je tzv. Fair Trade, který stejně jako Direct Trade slibuje spravedlivý a etický způsob získávání surovin – ve svém jádru se však oba tyto koncepty značně liší. Fair Trade je založen na certifikačním systému, narozdíl od Direct Trade, který stojí pouze na osobním kontaktu farmáře s výrobcem a na jejich vzájemné důvěře. Aby mohla být čokoláda označena jako Fair Trade, na její výrobu musí být použito minimálně 20 % certifikovaných ingrediencí – u přímého obchodu žádné takové podmínky nenajdeme. [1]

 

Ačkoliv se Fair Trade tváří jako záruka spravedlivého obchodu, realita je ve skutečnosti o něco komplikovanější. Farmáři jsou za tuto certifikaci nuceni platit nemalé poplatky, které si často ani nemohou dovolit, a tak se pro ně Fair Trade stává do jisté míry spíše zátěží. V západní Africe již byly mimo jiné i zdokumentovány případy, kdy zemědělcům nebyly vypláceny spravedlivé mzdy či bylo na plantáži využito dětské práce, a to i přes to, že farma byla certifikována jako Fair Trade. Tato skutečnost tak bohužel naznačuje, že kontrola dodržování této certifikace nemusí být vždy dostatečná a navíc ji lze i určitými způsoby obcházet. [2]

 

Direct Trade jako jedna ze základních hodnot čokoládovny HERŮFEK

Pro nás v čokoládovně HERŮFEK je Direct Trade jednou ze základních hodnot, o níž jsme vnitřně hluboce přesvědčeni a kterou si chceme i nadále uchovávat. Díky osobnímu kontaktu s farmáři, případně jejich sdruženími, pro vás vybíráme kakaové boby té nejvyšší kvality, vypěstované s respektem k přírodě a s pokorou k lidské práci. Zároveň si můžeme být vždy jisti, že zemědělec dostal za své zboží přesně tolik peněz, kolik si opravdu zasloužil. To vše zajišťuje oboustrannou spokojenost, vzájemnou důvěru, a tím pádem i udržitelnost spolupráce mezi námi a našimi farmáři.

blog_3_4

 

Pokud chcete i vy Direct Trade a férový obchod s kakaem podpořit, vyzkoušejte naše ručně a s láskou vyráběné Single Origin čokolády. U každé z nich si můžete na vnitřní straně obalu přečíst mimo jiné i Origin Story „příběh původu“ obsažených kakaových bobů. K vám, našim zákazníkům, jsme vždy plně transparentní, a proto se dozvíte vše o našich farmářích i podrobné informace o každém z našich produktů. Nechceme nic skrývat, protože tak se nám žije lépe! :-)  

 

Odkazy z odborných publikací:

[1] What Is Fair Trade & Direct Trade Chocolate? BAR & COCOA [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://barandcocoa.com/pages/fair-trade-direct-trade-chocolate

 

[2] Fair Trade vs. Direct Trade. Goodnow Farms Chocolate [online]. 22 February 2017 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://goodnowfarms.com/blog/fair-trade-vs-direct-trade/

 

[3] Chocolate 101 [online]. United Kingdom: Readcacao, 2021 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://readcacao.com/start-here/

Zpět do obchodu